Suirbhé Logainmneacha Chorcaí
The Cork Place Name Survey

Placenames collected in the Townland of Gleann Iarthach, Civil Parish of Clear Island, Co. Cork.

Suíomh / Location
In Cape Clear Island and South side of Ph. Bounded on the North and East by Glen Middle and on the South and West by the Atlantic Ocean, in the Barony of the East Division of West Carbery and Co. Cork. NB


Townland Name variations


For the purposes of the Cork Place Name Survey, variations in townland names were collected from both oral and documented sources for every Cork townland. Those for the Townland of Gleann Iarthach are presented here.

A full bibliography of oral and documentary sources consulted for the Cork Place Name Surveys is provided in each parish volume in the Cork Place Name Archive at Cork County Library.

1608 Glanirogy Inq. Chancery
Glane CPR
[]
1629 Glaniragy CPR []
1631 Glane Ireragy, Glane –Srirhaghe CPR []
1632 Glan -Iragh CPR []
1655-59 Glonnoes DSM (1655-59), DST
Glonnoe BSD (C.1666-1703)
[]
1659 Glaunirky CI []
1825 Glin West Rental NB []
1833 Glin W. TAB
Glen West Tythe Ledger NB
[]
1840 Gleann, Gleán, a valley NB
Glin West FP NB
Glen West B. S. Sk. Map NB
Glin West Recpt. of Rent NB
West Glin, Local NB
Glen West, Rev.John Noonan NB
[]
1841 Glen West JOD NB []
1842 Glen West OS 1, 2 []
1938 An Gleann RBÉ S 295:28, CÓS RBÉ 609:214 []
1940 Gleann Iarthach LSC 1, 2 []
1918 Gleann, Glen JPC (1918), 61 []
1975 Gleann Iarthach = Western Glen (1975),134 []
1976 Gleann Iarthach DSD []
1986 Gleann Iarthach, West Glen PHPNWC (1986), 35 []
2004 Gleann Iarthach OLOG (2004) []

NOTE:
Numbers on placenames below refer to Map locations of named places and features in the townland. A listing of the names and addresses of the Collectors and Suppliers of the placenames are given for every townland in the volumes of the Cork Place Name Survey Archives at Cork County Library. All documentation consulted for placename references to places and features in each townland are also given in the volumes of the Place Name Archives.

No. Name Sources Description
1. An Sean Tigh Teileagrafa PC
NHC 35
Telegraph station Sk.(1876), 106
Tigh Teileagrafa, Oifig "Rútar", CÓS RBÉ 609:253-260
"Tir na nÓg" Bialann PÓL
Oifig le "Reuters News" a bhí anso tráth.
2. Cé Inbhir DSD Cé Cillín PC
Quay OS 2
Killeen's Pier PC
3. Tobar Róibín PÓL DSD 1918 Tobar Óibín JPC (1918), 59
Tobar fíoruisce nach dtéann riamh i ndísc DSD
4. Leaca Uí Dhrisceoil SFD, DSD Leaca Drisceoil BC
5. Oileán Athach SFD, DSD 1841 Illaunaha or Illaunfaha Local NB
Oilean Fhathaigh, Giants Island NB
Illaunfaha JOD NB
1842 Illaunfaha OS 1, 2
1847 Faha M.ch.
1908 Illaunfaha, i.e. island exercise - green JMB (1908), 122
1918 Oileán Faithche, the exercising green island JPC (1918), 61.
1928 Oileán Eathach LNDF (1928):88
1938 Oileán Athach CÓS RBÉ 742:329
1940 Oileán Fhatha LSC 1
1970 Oileán Athach LSC 2
1973 Illaunfaha, Island of the Giant; Exercising - green island NHC (1973), 35
1975 Oileán Athach, The word may be derived from Fathach or Faithche, that is Giant or Lawn MFC (1975), 138
1976 Oileán Fháthach
Situated in the sea that is in S. Harbour. NB
A small Illaun which derives its name from some giants NB
6. Lic Bhuí PC c. 1898 Lickboy (Yellow Flagstones) NBR (c. 1898)
1973 Lickboy, Yellow Slate NHC (1973), 35
Applies to a wide point of sloping rock NBR (c. 1898)
7. Poll na Leice Buí PC 1940 Poll na Lice Buí LSC 1
1970 Poll na Leice Buí LDF (1939)2
Tá poll ansin agus clocha buí istigh ann DSD
8. Pointe an Lic Bhuí PC
9. Logalach DSD 1970 Logalach LSC 2
1975 Logalach < Loglach = a hollow in a cliffside MFC (1975),139
10. An Díodán Mór DSD 1940 An Díodán Mór LSC 1, 2
11. An Díodán Beag DSD 1940 An Díodán Beag LSC 1, 2
12. Gallán na mBánóg SFD, DSD 1840 Gullaunnambanogue FP
1841 Gullaunnambanogue Local NB
Gallán na m-bánóg, standing stones of the lea lands or green spots of land. NB
1841 Gallaunnambawnoge JOD NB
1842 Gallaunnambawnoge OS 1, 2
1918 Gallan na mbawnoge JPC (1918), 61
Gallán na mBánóg JPC (1918), 59
Gallaun-nam-bawnoge TJW (1915), 255-6
1938 Galláin na mBánóg, CÓS RBÉ 609:273, CFC (1990), 86
1986 Gallan na mBanog (pillar stone of the small enclosure) PHPNWC (1986), 35
A tall standing stone NB
Situated in the townland of Glen West. NB
13. An Bhánóg Thoir SFD An Bánóg Thoir BC
14. An Bhánóg Thiar SFD Tugtar 'Na Bánóga' ar an dá pháirc le chéile, i.e. uimh. 13 - 14.
15. Páirc Neill Ní Fhaoláin SFD Páirc le Ellen Whelan, 1841 CMB.
16. Garraí an Choirce SFD
17. Páirc an Tí SFD, BC
18. Cabhlach SFD, BC
19. Cnoc SFD, BC
20. Garraí an Tí SFD, BC
21. Tigh Sheáin Finín DSD Tigh le Seán Ó Drisceoil.
Tigh Johnny Finín DSD
22. Garraí Bruach SFD Tá sruthán beag ag rith in aice leis.
23. An Pháirc Íochtair SFD, BC
24. Páirc an Tí SFD, BC
25. Garraí na hAbhann SFD, BC
26. Garraí na Carraige Léithe SFD, BC
27. An Port SFD, BC
28. An Charraig Liath SFD, BC
29. Carraig na gCaorach SFD, BC
30. Cuas an Ghleanna Iarthaigh SFD, BC
1840 Cuosagylanieragh FP
31. An Futhar SFD, BC
32. An Bhoilg SFD, BC
33. Pointe na Boilge DSD
34. Cuas na Boilge DSD
35. Boilg Inbhir DSD
36. Cnoc na Boilge DSD
37. Mig Inbhir PC
38. Béal Inbhir PC
Baile Fearainn Gleann Iarthach
Baile Fearainn Gleann Iarthach
Baile Fearainn Gleann Iarthach
Baile Fearainn Gleann Iarthach