Suirbhé Logainmneacha Chorcaí
The Cork Place Name Survey

Placenames collected in the Townland of Comillane, Civil Parish of Clear Island, Co. Cork.

Suíomh / Location
In Cape Clear Island and East point Ph. Bounded on the North, South and East by the Atlantic Ocean and on the West by Carhoona, in the Barony of the East division of West Carbery and County of Cork.


Townland Name variations


For the purposes of the Cork Place Name Survey, variations in townland names were collected from both oral and documented sources for every Cork townland. Those for the Townland of Comillane are presented here.

A full bibliography of oral and documentary sources consulted for the Cork Place Name Surveys is provided in each parish volume in the Cork Place Name Archive at Cork County Library.

1607 Camlane CPR []
c. 1655-59 Camullane DSR, DSM (1655-59), BSD (C.1666- 1703) []
1659 Comeline CI []
1685 Camulan HD []
1825 Cumalane Rental NB []
1832 Cumalaun RW []
1833-34 Coumaloun Tythe Ledger NB []
1833 Comelane TAB []
1840 Cumalaun FP
Cumalaun B. S. Sk. Map
Coumalane Recpt. of Rent NB
Cumalane Local NB
[]
1840 Cumaloun Rev. John Noonan NB
Cam oilen or Camulán NB
Cam-oileán, crooked island NB
Comillane JOD NB
Camulan NB
[]
1842 Comillane OS 1, 2 []
1845 Cummolawn CRB []
1851 Cumolawn CRB []
1867 Cummolan CRB []
1868 Cum,lan CRB []
1869 Cumolan CBR []
1871 Cummulane CRB []
1881 Commelan CRB []
1906 Cummelon CRB []
1908 Coomillaun JMB (1908) []
1916 Commulaun CRB []
1918 Com-oileán, Crooked Island JPC (1918), 60
Cúm oileáin, hollow of the island JPC (1918), 60
[]
1938 Cumalán CÓS RBÉ 609: 215 []
1938 Comolán RBÉ S 295:4 []
1939 Comaileán LSC1, MFC (1975), 134 []
1958 Cúm Oileáin PM (1958), 139 []
1970 Comalán LSC 2 []
1973 Comilllane, Depression in the hills NHC (1973), 33 []
1975 Cúm an Oileáin, Hollow place or coomb of the island MFC (1975), 134 []
1976 Comalán PC []
1985 Comalán ADSD (1985), 80, CFC (1990), 19 []
1986 Cúm Oileáin PHPNWC (1986), 36 []
2004 Comalán OLCG (2004) []

NOTE:
Numbers on placenames below refer to Map locations of named places and features in the townland. A listing of the names and addresses of the Collectors and Suppliers of the placenames are given for every townland in the volumes of the Cork Place Name Survey Archives at Cork County Library. All documentation consulted for placename references to places and features in each townland are also given in the volumes of the Place Name Archives.

No. Name Sources Description
1. Cnoc Phoill an Duirc DSD 1938 Cnoc Phoill Duirc RBÉ 609:273 1940 Cnoc Faill an Duirc LSC 1 1970 Cnoc Phoill an Duirc LSC 2, SC (1970), 85. Cnoc Phoill Duirc CFC (1990), 86 1976 Cnoc Faill an Duirc DSD Cnoc go barr na faille atá i gCnoc Phoill an Duirc agus b'shin é an gnáthainm a bhí ar an áit sa Ghaeilge DSD 1840 Foilneocohil Local NB 1840 Foilycahill FP, BSM Foilneecohill Plan NB 1840 Faill Ní Chathail, Cahill's precipice NB Faill ní Cathail, precipice of the daughter of Cahill NB 1841 Foilycahill JOD NB Foilneecohill JOD NB 1842 Foilycahill OS 1, 2 1847 Mt.Lahan M.ch. Situated in the Atlantic Ocean. NB A creek having a high precipice over it. NB Applies to a large stretch of bold rocks on the coast NBR (C. 1898) NÓTA Is sa Ghleann Oirtheach (GLO) atá Faill Ní Chathail suite. Tá an t-ainm Foilycahill as áit anseo ar SO (1842).]
2. Cuaisín an Tuirc DSD 1938 Cuaisín an Tuirc RBÉ S 295:50, 152 Cuaisín an domhain le failltreacha cúpla céad troigh ar airde ar an dá thaobh.
3. Poll an Duirc DSD 1840 Pouladhirk FP
Pouladirk, a creek having a very high cliff over it NB
1840 Durk or Duck FP
1840 Poll a' Duirc, Hole of the dirk, Poll a Duiric, Pouladhirk NB
Pouladhirk Local NB
Poll a duiric NB
Poll a’ duirc, hole of the dirk! NB
1841 Pouladirk JOD NB
1842 Cavern SO 1
1842 Pouladirk SO 1
1847 Pouladirk Ck. M. ch.
1908 Pouladirk, hole of the cave JMB (1908), 122
1918 Pouladirk, Dearc, deirc, is a cave. The same word means an eye. The connection is obvious JPC (1918), 61.
1938 Poll Duirc RBÉ 609: 306. Poll Doirc RBÉ S 295: 57.
1970 Poll an Duirc SC (1970), 94, ADSD (1985), (1985), 108, MFC (1975), 139
1973 Pouladirk, Deep Hole NHC (1973), 35
1976 Poll Duirc DSD
Situated in the sea or Atlantic Ocean. NB
A creek having a very high cliff over it. NB
Pluais doimhin atá i bPoll Duirc.
4. Droichead Phoill an Duirc DSD 1938 Droichead Phuill a 'dTuirc RBÉ S 295:127.
Saghas áirse atá ann a fágadh trasna ar Pholl an Duirc DSD
5. Poll an Phúca DSD 1965 Poll an Phúca BCC (1965)
Tá Poll an Phúca eile i mBaile Fearainn Chnocán an Choimhthígh CC 3.
6. Mig Pholl Duirc MÓD 1938 Mig Pholl Duirc RBÉ 742: 327
Talamh iascaigh a bhí ag na seandaoine ba ea an mhig MÓD
7. Áit an Chaca DSD Tá an ball seo riamh salaithe ag na héin.
8. Garraí na Seagaí DSD Garraí Chac na Seagaí DSD
9. Carraig an Fhiolair DSD 1970 Carraig an Fhiolair SC (1970), 85, ADSD (1985), 55-56, 58-59
1970 Carraigín an Fhiolair RBÉ S 295: 23-24, 151; RBÉ 609: 273, SC (1970), 85
1975 Carraigín an Fhiolair, Little Rock of the Eagle MFC (1975), 134
1990 Carraigín an Fhiolair CFC (1990), 86
Carraig mhór ard i mbarr an chnoic atá ann. Tá 'An Chaothaoir Ríoga' mar chuid den charraig DSD
10. An Cheathrú DSD An Ceathrú DSD
Quarter DSD
1928 Quarter LDF, LNDF 1928:88
11. An Bhoilgín DSD Boilg Phoill an Duirc DSD
1840 Bulligfoiladhirk Local NB
Builg Faill a’ duirc, bellows of the precipice of the dirk. NB
1840 Builligafoiludhirk FP
Bulligfoiladhirk, local NB
Builligfoiladirk, local NB Little Boilg NB
1840 Builg Faill a'Duirc, bellows of the precipice of the dirk. A breaker or rock seen only at low tide in calm NB
1841 Bulligfoiladirk JOD NB
1842 Bulligfoiladirk OS 1
1928 Builligín Phoill Duirc LTS, RBÉ 742:327
c. 1939 An Bhuilligín LTS, LDF
1975 An Bhoilgín, The Little Reef or Concealed Rock MFC (1975), 135
Situated in the Atlantic Ocean S.E. of the townland of Cumalaune. NB
A breaker or rock seen only at low water and in calm weather. NB
12. Carraigín na gCeithre bPoll DSD Beart lóigh agus talamh iascaireachta.
13. Carraig Mharcais PC 1938 Carraig Mharcais RBÉ 742: 328. Ainmnithe ó Mharcas Ó Gláimhín, i.e. 1841 Marcus Glavin CRB ; 1850 HB. Tharlódh gur anso a bhí cearta lóigh a bhaint ag Marcus Glavin.
14. Pointe an Chuais Leithin DSD 1840 Punthacuouslahan, Local NB 1841 Cooslahan point, point of the broad cove, JOD NB 1847 Lahan pt. M.ch. 1899 Cooslahan Point OS 2 1928 Pointe an Chuais Leithin LNDF (1928):88 1970 Pointe an Chuais Leithin LSC 2, SC (1970), 49, 94 Situated in the townland of Cumalaun. NB A point of land. NB Applies to a bold point of rock on the coast in the Eastern portion of the Townland of Comillane, immediately north of Foilycahill NBR (c. 1898) Seo an pointe is sia soir ar an oileán agus tomhaistear Cléire ón bpointe seo go Pointe Ard an tSrutha DSD
15. An Cuas Leathan DSD 1840Cuoslahan FP, NB
1840 Cuas leathan, broad cove NB
1841 Cuaslohan Local NB
1841 Cooslahan; Broad Cove, JOD NB
1841 Cooslahan JOD NB
1842 Cooslahan SO 1
1908 Broad Cove JMB (1908), 122
1938 An Cuas Leathan RBÉ S 295: 49
1940 An Cuas Leathan LSC 1, 2, MFC (1975), 137
1973 Cooslahan, Broad Cove, Cove of the Small Cavity, Cove of the Small Lake NHC (1973), 34
Situated in the Atlantic Ocean close by the Tld. of Cumaloun. NB
A small creek. NB
Applies to a small cove in the eastern coast of the Townland of Commilane at the S.E. corner of Clear Island. Cooslahan pt. is at the South side of this cove NBR (c. 1898)
16. Gob an Chuais Leithin DSD Is ionann gob agus pointe nó rinn talaimh.
17. An Poll Gorm DSD Tá uisce glan doimhin ann.
18. Bán an Chuais Leithin DSD
19. Poll Mháire Tóibín DSD Tagraíonn DSD do chúrsaí chreidimh Mháire Tóibín ag cur síos do ar choilíneacht Phrotastúnach a bhí i gCléire.
Tá an t-ainm Mary Tobin luaite sa CRB i 1873.
'Poll idir dhá charraig sa Chuas Leathan atá ann' RBÉ S 295: 49.
Tá poll ag dul ceathrú míle faoi thalamh ansin ina bhféadfaí seasamh istigh ann. DSD
20. Bearna an Scrithin DSD 1938 Bearna an Scrithin RBÉ S 295:18-19
Bearna nó oscailt in áit atá clochach.
21. Garraí na Róinte DSD 1985 Garraí na Róinte ADSD (1985),131
1984 Garradha na Róinte DSD, IT. 29/2/1984
22. Screathan na gCaorach DSD 1985 Screathan na gCaereach ADSD (1985), 146
An Screathan DSD
1899 Sheepfold OS 2
Is ionann Screathan agus 'Scree' an Bhéarla nó áit chlochach.
23. An Screathan Mór DSD
24. An Screathan Beag DSD
25. Garraí na nGearb DSD 'Scabby Garden' a thug DSD air.
'Gearbach, scabby, mangy FGB.
26. An Bán Breá DSD Tá an talamh anseo clochach agus ag rith le fána an chnoic DSD
27. An Futhar DSD 1938 An Futhar RBÉ 609:307
1941 'Futhar', Béaloideas Ó Chléire., Béal, X1, I-II, (1941): 28
1985 'Futhar / Fothar' ADSD (1985), 128, 145-146
28. Futhar Rinn na hÓgha DSD 1985 Futhar Rinn na hÓgha ADSD (1985), 146
Futhar Rinn na hÓighe?
Cnoc nó áit ard os cionn faille atá sa bhFuthar. Tá paiste leibhéalta ag a bharr.
29. Goirtín an Bhealaigh DSD 1985 Goirtín an Bhealaigh ADSD (1985), 57 Goirtín a Mheathlaigh DC. 'Bliain an Mheathlaithe'a tugtar ar bhliain an Ghorta. Thugtai Goirtín na Meala ar an ngort chomh maith DC.
30. Leaca an Aitinn DSD Faightear dhá shórt aitinn ag fás i gCléire; An tAiteann Gaelach agus an tAiteann Franncach.
31. The China Wall DSD Claí teorainn atá ann a raibh aighneas ina thaobh tráth DSD
32. An Stuaic DSD An Stocán DSD An Monument DSD Go hard os cionn na farraige tá 'gallán cloch' thart ar seacht dtroigh ar airde. Scata d'fhir óga an oileáin a thóg é ar mhaithe le spóirt tráthnóna breá éigin sna triochaidí. Bhí DSD féin ar dhuine acu. Thart ar 430 troigh os cionn farraige atá 'An Monument'. Cf. SAC
33. Garraí na mBéiliceach DSD 1985 Garraí na mBéiliceach ADSD (1985), 57 Garraí na mBéileach DC Clocha móra 'sea béileacha agus is ball clochach í an áit seo DSD Garraí na Méirleach DC
34. Garraí ag Bun na Páirce DSD
35. Cnocán Rua DSD Cnocán Ruadh DSD Cf. An Lóchrann, Samhain 1930.
36. Cró na gCaorach DSD Chuirtí na caorigh agus na huain ann san oíche.
37. An Chaológ DSD Is doichí gur Caol-fhód, téarma talmhaíochta, atá i gceist san ainm.
38. An Bheaifití DSD Bhíodh lín ag fás ann tráth as a deintí Beaifití nó Calico DSD
39. An Bán DSD 1938 An Bán RBÉ S 295:18-19 Bán, 'pasture land', 'field' PHPNWC (1986), 496. Cf. An Bán Mór A 82.
40. Barr an Chnoic DSD
41. Garraí na hAbhann DSD 1965 Garraí na hAbhann BCC (1965)
42. Na Lochtíní DSD Luíonn an talamh in ardáin anseo.
43. Garraí Chonchúir Bhig Garraí le Conchúr Beag Ó Drisceoil, i.e. 1849 Cornelius Driscoll Jnr. FB (1849). 1853 Cornelius Driscoll GV
44. Tobar Chonchúir Bhig DSD 1965 Tobar Chonchúir Bhig BCC (1965) Tagraíonn an Field Book 1849 do Cornelius Driscoll Jnr. agus do thobar ar an ngabháltas.
45. Currach Beag DSD
46. Garraí Fhinín Mhic Shéamais DSD Garraí le Finín Ó Drisceoil, i.e. 1885 Florence Driscoll VB, mac le Séamas, i.e. James Driscoll 1849 FB (1849).
47. Garraí Theas DSD
48. Garraí Chon Uí Chéadagáin DC, DSD Garraí le Conchúr Ó Céadagáin, i.e. 1850 Cornelius Cadogan HB.
49. Tobairín Shéamais DC Tobar le Séamas Ó Drisceoil, i.e. 1853 James Driscoll GV
50. Garraí Sheáin Uí Chéadagáin DC
51. Tigh Sheáin Uí Chéadagáin DC Luaitear John Cadogan sa VB i 1864, 1885, 1907, 1920.
52. An Leacain DSD
53. Garraí na hAbhann DSD
54. Garraí Laisteas den Bhóthar DSD
55. Garraí Theas DSD
56. Port Thiar DSD An Port
57. Port Thoir DSD
58. Garraí an Phoirt DC
59. Garraí Sheáin an Ghiolla DSD Garraí Sheáin an Ghiolla BCC (1965) Forshloinne a ghabhann le Clann des na Drisceolaigh sea 'Giolla'. d
60. Garraí Léan Nic Giolla DC Bhí athair Flor Mhóir pósta le Léan Nic Giolla. Flor Mór a bhí air sin chomh maith. Deartháir leis ba ea Seán Léan Nic Giolla. Drisceolach ba ea Léan Nic Giolla agus bhí a cuid talaimh ag rith síos go Cuas an Dúglais.di
61. Garraí na Cuaiche SCD, DSD
62. Garraí an Chnoic SCD, DSD Garraí Beag SCD.
63. Leaca Ghoirtín an Bhealaigh DSD
64. Leaca an Chnoic DC
65. Garraí an Chnoic DC
66. An Charraig DC
67. Páirc an Choinligh DC Páirc an Choinligh BCC (1965) Chuirtí cruithnneacht, coirce nó eorna ann agus tar éis a mbainte, coinleach a bhí fághta DSD diii
68. Garraí an Chnoic DC
69. Páirc an Chapaill DC
70. Garraí Mharcais SCD, DC 1938 Garraí Mharcais RBÉ 742: 328 Garraí le Marcus Ó Gláimhín, i.e. 1845 Marcus Glavin CRB, 1850 HB. Garraí beag theas an chnoic ba ea é DC div
71. An Biríneach DC 1965 Biríneach BCC (1965) A hardy seashore reed, used for thatch and mats FGD. dv
72. Tobar an Bhirínigh SCD 1965 Tobar an Bhirínigh BCC (1965)
73. Capall Bán DC 1965 Capall Bán BCC (1965) Tá an pháirc seo taobh leis an fharraige ar an taobh theas den chnoc agus carraig mhór fhada bhán ar a nglaotar An Capall Bán ar thaobh amháin de DC
74. Garraí Dhonncha Chon DC 1965 Garraí Dhonncha Dearg BCC (1965) Garraí le Donncha Chon Ó Drisceoil, i.e. 1849 Denis Driscoll (Con) FB (1849); 1853 Denis Driscoll Cors GV; 1864 Denis Driscoll, Curly VB
75. An Cnoc DC
76. Garraí na Spideog DC Tá an Spideog Erithacus rubecula (linnaeus) ar cheann des na héin is gnáthaí agus is flúirsí dá bhfeictear i gCléire.dvi
77. Páirc an Fhionnáin DC Páirc an Fhionnáin Bhuí Páirc an Eidhneáin Bhuí DC Fionnán, a kind of long coarse white grass which grows on marshy land, used for making grass (súgán) ropes, bedding for cattle. Fionnánach, tall coarse white-yellow grass used for brooms FGD. dvii
78. Tobar Pháirc an Fhionnáin Bhuí DC
79. An Currach DC
80. An Port DC
81. An Loch DC Loch an Chomaláin DC 1938 Loch a' Chomaláin RBÉ S 295:143, 150 Loch an Fhionnáin Bhuí DC Taispéantar loch ar léarscáil SO 1, ach ní ainmnítear í. dviii
82. Dreapa an Phúca DSD 1965 Dreapa an Phúca BCC (1965) dix
83. Leacain an Chnoic DSD
84. Garraí Dhonncha Uí Chrónacháin DSD Bhí Crónachán ar ceann de fhorshloinnte na nDrisceolach. Ba le Donncha Crónachán Ó Drisceoil an garraí seo, i.e. 1885 Denis Driscoll VB
85. An Garraí Mór SCD, DSD 1965 Garraí na Gréine BCC (1965) Cuid den Gharraí Mór 'sea í anois BCC (1965)
86. Garraí an Tí DC Páirc an Tí DSD
87. Garraí Bhait DSD Garraí le Batt Ó Drisceoil nó Batt. an Ghiolla DC
88. Tobar Bhait DC
89. Cabhlach Bhait DC
90. Róidín Bhait DSD
91. Crosaire Bhait DSD Crosaire agus déanamh "T" air. DSD
92. Carraig an Chomaláin DSD 1938 Carraig an Chomaláin RBÉ S 295:144, ADSD (1985), 58. 1840 Rocky FP
93. Garraí Phádraig DSD
94. Gort an Tí DSD
95. Drom an Ghalláin DSD
96-97. Gort an Mhoirtéil DSD
98. Íochtar Gort an Mhoirtéil DSD
99. Garraí Léan Gós DSD
1990 Garraí Léan Gós CFC (1990), 29
100. Cabhlach Léan Gós DSD
1985 Cabhlach Léan Gós ADSD (1985), 64
101. Tobar Léan Gós DSD Cf. ADSD (1985) (1985), 64. Lochán Léan Gós
102. An Gallán DSD Tá an Gallán a bhí sa pháirc tráth sáite sa chlaí teorainn thiar anois.
103. Goirtín Dhiarmaid Óig DSD Gort Dhiarmaid Óig
104. Barr na Leacan DSD
105. Tigh Chiaráin Chiaráin DSD Tigh le Ciarán Ó Drisceoil, i.e. 1928 Kieran Driscoll. VB
106. An Comolán Mór DSD
107. An Comolán Beag DSD
108. Droichead Chonchúir Uí Shé DSD Con Shea's Bridge DSD Innealtóir de chuid na Comhairle Chontae a bhí i mbun oibre ar na bóithre i gCléire thart ar an bhliain 1925 ba ea Con Shea DSD
109. An Currach DSD
110. Garraí Éireamhóin DSD Tá an t-ainm Éireamhóin in úsáid i measc Drisceolach le fada an lá. Tá Drisceolaigh Éireamhóin ann agus ba iad - agus is iad fós - na Éireamhónaigh iad.
111. Dreapa Bheití DSD Ó Bheist nó Betty Ní Dhálaigh do hainmníodh DSD
112. Cabhlach Bheití DSD Cabhlach le Beití Ní Dhálaigh, i.e. 1849 Elizabeth Daly HB.
113. Ceathrú Bheití DSD 1965 Ceathrú Bheití BCC (1965) Ceathrú talaimh le Beití Ní Dhálaigh, i.e.1849 Elizabeth Daly FB (1849).
114. Garraí Dhearbaí DSD 1965 Garraí Dhearbaí BCC (1965) Phós Darby Driscoll agus Catherine Fohile, 1841 CMR Ba le Diarmaid Mór Ó Drisceoil an garraí seo DSD
115. Garraí Beag DSD 1965 Garraí Beag BCC (1965)
116. Cuas na gColúr DSD
117. Cuas an Chapaill DSD 1940 Cuas an Chapaill LSC 1, 2, MFC (1975), 136 1899 Coosacoppal OS 2 c. 1898 Coosacoppal (Horse Cove NBR (c. 1898) 1973 Cove of the Horses NHC (1973), 34 Applies to a small cove in the Eastern coast of the Townland of Comillane, 10 chains north of Cooslahan NBR (C. 1898) Cooslahan atá ar SO 1 (1842) i leith na háite seo.
118. Boilg Chuas an Chapaill DSD
119. Tón na gCaincín DSD 1928 Tón na gCaincíní LNDF (1928):88, LDF, LSC 1 1970 Tón na gCaincín LSC 2 1975 Tón na gCoincíní MFC (1975), 140
120. Garraí Dhiarmaid na Páirce DSD 1965 Garraí Dhiarmaid na Páirce BCC (1965) Garraí le Diarmaid Ó Drisceoil, i.e. 1833 Jehr. Parkey TAB. Forshloinne de chuid na nDrisceolach ba ea "Páirce".
121. An Pháirc Mhór DSD 1965 An Pháirc Mhór BCC (1965)
122. An Pointe DSD 1838 An Pointe RBÉ S 295:18-19 Na Pointí DSD
123. Garraí Chuas an Chapaill DSD
124. Scol na Cáige DSD 1938 Scol na Cáige RBÉ 742: 328; ADSD (1985), 58. Bhíodh na Cáig ag dul isteach os cionn na faille ann DSD
125. Leaca na mBráthar DSD 1965 Leaca na mBráthar BCC (1965), ADSD (1985), 14
126. Cuas an Ghainimh DSD
127. Leaca na Mór Bráide? 1965 Leaca na Mór Bráide BCC (1965)
128. Garraí an Aitinn 1965 Garraí an Aitinn BCC (1965)
129. An Cnocán 1965 An Cnocán DSD
130. An Pháircín 1965 An Pháircín BCC (1965)
131. An Pháirc Mhór Páirc Mhóir DSD 1965 An Pháirc Mhór BCC (1965) Bhí cabhlach ann tráth. Ainm mná atá i gceist agus ní 'An Pháirc Mhór' ach 'Páirc Mhóir' DSD
132. Garraí na Cille 1965 Garraí na Cille BCC (1965) Cuid den sean-Chill ar a dtugtaí Cill Bhrún 'sea an garraí seo.
133. Gortán an Aoil 1965 Gortán an Aoil BCC (1965)
134. Gort an Tí JSD.
135. Cabhlach Mhíchíl na Páirce JSD. Tigh le Mícheál Ó Drisceoil, i.e. 1849 Michael Driscoll FB (1849). Cf. 'Muintir na Páirce Abhus' DSD, IT. 12/3/1980.
136. Tigh Sheáin na Páirce Tigh le Seán Ó Drisceoil, i.e. 1917 John Driscoll, athair JSD.
137 Tigh Sheáin D. JSD Tigh Sheáin D. Ó Drisceoil JSD
138 Draenáil Dhiarmada Bháin DSD 1980 Draenáil Dhiarmada Bháin DSD
139 Cill Bhrún 1655-59 Killmorowne Down Survey Ref. NB
1655-59 Kilmorowne DSM (1655-59)
Killmorowne BSD (C.1666-1703)
1659 Kilvarrime CI
1685 Kilmoro HD
1841 Cill a' Bhrúnaigh NB
1841 Cill Bróine or broinsecha, St. Brony’s church NB
1842 Kilvroon Burial Ground 0S 1
1840 Kielivroon FP
1840 Kielvoroon Local NB
Cill Broine or Brainseacha, St. Brony's Church NB
1841 Kilvroon JOD NB
1898 Kilbroon Burial Ground (Disused) NBR (C. 1898)
1908 Kil-vroon JMB (1908), 121
1918 Kilvroon Graveyard JPC (1918), 58
1915 Kilmoon TJW (1915), 256
1923 Kilvroon Burial Ground CAW (1923), 35
1938 Cill Brún,COS RBÉ 609:291
1938 Roilig Chille Bhruain RBÉ 295:70, 145
1970 Cill Bhrún LSC 2, SC (1970), 84, CFC (1990), 87, MFC (1975), 135
1986 Cill Bhruin (Church of St. Brun PHPNWC (1986), 36
Situated in the townland of Cumalaun NB
An old burial place but not used at present except for children who die unbaptised NB
Applies to a small enclosure (extent shown by band of colour situated in the Townland of Comillane,122 chains East of North Harbour. It was formerly used as a Burial Ground NBR (c. 1898)
‘Pagan Square’ atá mar ainm mhagúil ar an gcuid sin den seanchill atá anois faoi'n mbóthar taobh amuigh de Thigh Sheáin Eilico C 137.
140. Tigh Jerry Sheáin SCD. LSC, CFC Tigh le Diarmaid (Jerry ) Ó Drisceoil mac le John Driscoll, 1917 VB agus Hannah Driscoll, 1933 VB
141. Tigh Johnny Phaddy SCD. LSC, CFC Tigh le Seán Ó Drisceoil mac Patrick Driscoll, 1934-1955 VB
142. Tigh Dinny Shéamais SCD. DSD Tigh Dhonncha Shéamais Ó Drisceoil
Tigh Shéamaí Shéamais SCD. Deartháireacha ba ea Donncha Pádraig agus Séamas Ó Drisceoil BGC.
143. Tigh Seán C. DSD Tigh Johnny Mike DC
Tigh le Seán Ó Drisceoil
144. Tigh Dhonncha Uí Chéadagáin SCD Tigh le DC
145. Béal na Leacan DSD 1985 Béilic na Leacan ADSD (1985), 57
146. An Pumpa JSD An Caidéal SCD Caidéal de chuid Comhairle an Chontae.
147. Coiréal SCD 1840 Quarry FP
148. Bóithrín Chuas an Dúglais 1970 Bóthar Chuas an Dúglais SC (1970), 83 1970 Cuas an Dúglais LSC 2, SC (1970), 83, 101
149. Cuas an Dúglais 1840 Cousaduglas FP, BSM 1840 Cuas a' Dubhglais, Cove of the black streams NB
Cousadooglish or cuosaduglas, Local NB
1841 Coosadouglas JOD NB
1842 Coosadouglas OS 1, 2
1847 Douglas CK. M.ch.
1928 Cuas an Dúglais LNDF (1928):88
1938 Cuas an Dúbhglais RBÉ S 295: 23
1940 Cuas a' Dugalais LSC 1,
1941 Cuas a' Dugalais Béal., X1 (1941), 35.
1973 Douglas's Cove NHC (1973), 34
1975 Cuas an Dúglais, Cove of the Black Stream MFC (1975), 136
1981 'Féach nach Cuas na Dúbhglaise atá ann ach Cuas-a-Dúbhglais'.
Cf. DSD, IT. 14/10 /1981.
1985 Cuas an Dúglais ADSD (1985), 147, MFC (1975), 136
Situated in the Atlantic Ocean close by the Tld. of Cumaloun. NB
A creek in which boats come ashore. NB
Applies to a small cove in the coast at the eastern side of the Townland of Comillane, four chains north of Cossacoppal. The Mail boat generally lands in this cove NBR (C. 1898)
Tá eas anseo (Waterfall OS 2) agus titeann sruthán dubh isteach sa bhfarraige uaithi. Is anseo a thosnaíonn an bóthar a ghabhann tríd an oileán.
150. Tobar na Cille DSD
151. Cuas an Éisc MCD
152. Bán Chuas an Éisc MCD, DSD
153. An Pointe MCD, DSD
154. Pointe Chuas an Éisc DSD
155. Cuas na Longaí MCD, DSD
156. Boilgín na Spáinneach MCD
157. An Bollán MCD
158. An Cuas Caol MCD
159. Cnoc Rinn Guaile MCD
160. Leaca Loch an Lín MCD
161. Loch an Lín MCD, DSD
162. Garraí Chuas an Dúglais MCD
163. Gort an Draenála MCD
164. An Pháirc Bheag MCD
165. Cnoc MCD
166. Garraí an Bhóthair MJC
167. Páirc an Róidín MJC
168. "Tigh Chonchúir 'ac Éireamhóin" MJC
169. Tigh Phádraig Rua DSD
170. Gort Fhinín MCD
171. Gort na Claise MCD
172. Cnocán an Droighean MCD
173. Tigh Sheáin Rua MCD
174. Cnoc Rinn Guaile MCD
175. Tobairín na Carraige MCD
176. Garraí na Jibe MCD
177. Cnocán an Droighean MCD
178. An Port MCD
179. Garraí Mháire Léith MCD
180. Cabhlach Mháire Léith MCD
181. Cnocán Chuas an Bháid MCD
182. Leaca Chuas an Bháid MCD
183. An Currach MCD
184. An Pháirc Fhada MCD
185. An Pháirc Fhada Theas MCD
186. Garraí Sheosaimh Uí Fhicheallaigh MCD
187. An Pháirc Mhóir MCD
188. Grua na nGallán MCD
189. Tobar Ghort na nGallán DSD
190. An Pháirc Láir MCD
191. Faill na gCloch nGeal MCD
191. Faill na gCloch nGeal PC

NHC 35
Trí thrá Chuan Theas.
192. Páirc Fhaill na nGloch nGeal PC
193. Stacán Fhaill na gCloch nGeal PC
194. Pointe na Péiste DSD c. 1898 Pointnapesta (Worm Point)
195. An Pháirc Nua PC
196. Páircín Chuas an Bháid PC
197. Cuas an Bháid PC
198. Garraí Nóra Fhinín DSD
199. Cabhlach Nóra Fhinín DSD Bhí síbín ag Nóra Fhinín Ní Drisceoil anseo.
200. Tobar Nóra Fhinín DSD Lochán Nóra Fhinín
201. Bóthar Fhaill na gCloch nGeal DSD
202. Cúl Phortáin MCD
203. An Bhunadach Mhór DSD
204. Capall na Bunadaí MCD
205. Pointe na Bunadaí MCD 1990 Pointe na Bunadaí CFC (1990), 131
1847 Avaud Rk M.ch.
c. 1898 Pointabunada (Point at end of stream) NBR (C. 1898)
1899 Pointabunada OS 2
Applies to a large mass of broken rocks situated on the Northern Coast of the Townland of Comillane and 3 chains East of Coosavaud. The greater part of those rocks is covered at highwater NBR (C. 1898)
206. An Bhunadach Bheag DSD 1940 An Bhunadach Bheag LSC 1, 2, LDF, MFC (1975), 141
207. Bán Licín MCD 1940 Bán Licín BCC (1965)
208. Cuas Leicín MCD Ní ann don Chuas a thuileadh de dheascaibh titim faille.
209. Cuas Mór MCD Cuas Móir MCD
1965 Cuas Móir BCC (1965)
210. Páirc Chuas Mhóir MCD
211. An Leicín MCD 1938 Licín RBÉ S 295: 23, LSC 1, 2. Leicínn RBÉ 609: 214
1970 Leicín LSC 2, SC (1970), 80-81, MFC (1975), 138
Licín DSD
c. 1939 Licín LDF
Tá an t-oileán trí mhíle ar fhad ó Leicín go Liogánaigh SC (1970), 80.
212. Rinn na hÓgha DSD Rinn na hÓighe ?
213. Taobh Theas Leicín MCD
214. Poillín Loch an tSnámha MCD
215. Páirc an Leachtáin
216. Garraí an Aitinn
217. An Treathan DSD
218. Pointe an Treithin MCD, DSD Pointe gur rith an sruth láidir taoide thairis
219. Cuaisín an Treithin DSD
220. Cuas na Síofraí MCD 1965 Cuas na Síofraí BCC (1965)
221. Bán Cuas na Síofraí MCD
222. Burma Road DSD
223. Garraí Mháire Móire TS. 1938 Garraí Mháire Mhóir RBÉ S 295: 137 Cf. SC (1970), 89
224. Garraí an Tí TS. 1965 Garraí an Tí BCC (1965) Garraí é seo gur deineadh feabhsú air nuair a tógadh an tigh nua thart ar an mbliain 1896 TS
225. Tigh Thaidhg Uí Shíocháin MJC. Tigh le Timothy Sheehan, 1949 VB; i.e. 1977 Tadhg Ó Síocháin VB Tigh Thomáis Uí Shíocháin DSD, i.e. 1898 Thomas Sheehan VB
226. Leaca na gCaorach TS.
227. Cnocán TS. 1965 Cnocán BCC (1965) Tá an pháirc go léir ina chnocán TS.
228. Garraí an tSagairt TS. Gáirdín an tSagairt RBÉ 52:263, CFC (1990), 9 1965 Garraí an tSagairt BCC (1965), RBÉ S 295:144
229. Garraí "Phyke" DSD DSD 1985 Garraí Phaidhc ADSD (1985), 51
Tá sé ainmnithe ó Mhícheál Mac Curtáin a phós Máire Mór DSD
Garraí Cháit Mhór TS
1965 Garraí Cháit Mhór BGC
230. Dreapa "Phyke" DSD Cf. 229 thuas.
231. An Pháircín TS. TÓS 1965 An Pháircín BGC (1965)
Píosa cnoc a réitíodh atá sa Pháircín TS.
232. Goirtín Dhiarmaid Óig DSD 1965 Goirtín Dhiarmaid Óig BCC (1965)
Gort Dhiarmaid Óig DSD
Gort le Diarmaid Óg Ó Drisceoil, i.e. 1893 Jehr. Driscoll VB
233. Gort na gCruach MCD MCD Gort na gCruach Thiar TS
1938 Gort na gCruach RBÉ S 295:1
1965 Gort na gCruach Thiar BCC (1965)
234. Gort na gCruach Thoir TS. TÓS
235. Gort na nGallán MCD MCD 1965 Gort na nGallán BCC (1965)
1976 Gort na nGallán Thiar TS TÓS
Gort na nGallán Thuaidh MCD TÓS
236. Cabhlach Conchúir MCD MCD Cabhlach le Conchúr Ó Gláimhín, i.e. 1853 Cornelius Glavin GV
237. Gort na nGallán MCD Gort na nGallán Thoir TS
Jerome's Field TÓS
Páirc le Jerome Sheehan, i.e. 1875 Jermiah Sheehan VB
An Mhóinéir TÓS
238. Galláin an Chomaláin DSD 1840 Gullauns FP
1841 Gullaunid Local NB
1841 Gallauns, standing stones. JOD NB
1842 Gallauns OS 1, 2
1908 Cloch -na- nGeallamhnaa, the stone of promise JMB (1908), 121
1915 Cloch -na- geallamh, Comillane Pillar TJW (1915), 256
1918 Comillane Gallans JPC (1918), 58, PM 139.
1940 Galláin LSC 1, 2
1938 Galláin na nCeallúna RBÉ 609: 269-270, CFC (1990), 84
1975 Cloch na Geallúna (The Trysting Stone) MFC (1975), 157 Cf. SC (1970), 80-81
1985 Galláin na gCeilteach ADSD (1985), 56
Situated in the townland of Cumalaun. NB
Two standing stones close by each other, one about 8 feet high the other about 9 feet high. NB
239. Dreapa Chonchúir na Cuaiche DSD 1965 Dreapa Chonchúir na Cuaiche BCC (1965)
Cf. 1845 Cornelius Driscoll (Cuckoo), Cummolawn CRB
Tá an dreapa seo idir an taobh theas de Ghort na nGallán Thoir agus Páirc an Dhreapaigh TS
240. Garraí na Carraige Thoir TS 1965 Garraí na Carraige Thoir BCC (1965)
241. Cabhlach TÓS
242. Garraí na Carraige Thiar TS. 1965 Garraí na Carraige Thiar BCC (1965) Tugadh an t- ainm seo air mar tá an taobh theas go léir ina charraig TS.
243. Garraí Nóra Fhinín TS. 1965 Garraí Nóra Fhinín BCC (1965) Cf. C 198-199 thuas.
244. Garraí Flor Mhóir TS. 1965 Garraí Flor Mhóir BCC (1965) Garraí le Flor Mhóir Ó Drisceoil, i.e. 1885 Florence Drioscoll VB
245. Garraí Beag TS. 1965 Garraí Beag BCC (1965) Seo an pháirc is lú des na páirceanna go léirar an ngabháltas ina bhfuil an garraí seo suite TS.
246. Páirc na gCoiníní TS. 1965 Páirc na gCoiníní BCC (1965)
247. Páirc an Dreapaigh TS. 1965 Páirc an Dreapaigh BCC (1965) Tá dreapa mór ar thaobh thiar na páirce TS.
248. An Pháirc Láir TS. 1965 An Pháirc Láir BCC (1965)
249. Páirc Íochtar Thoir TS. 1965 Páirc Íochtar Thoir BCC (1965) Is ar bhruach na Faille Briste atá sé TS
250. An Fhaill Bhriste TS.
251. Cuas an Ghainimh TS.
252. Tigh Mhíchíl ´Rí´ MJC Tigh Mhíchíl C. MJC
Tigh le Micheál Ó Drisceoil, i.e. MCD
253. Cuas na gCloch nGeal MCD
254. An Bealach DSD 1990 An Bealach CFC (1990), 60,
Sé An Bealach an sunda idir Cléire agus Inis Arcáin.
255. Béal an Bhealaigh DSD Mar a bhuaileann Sruth an Bhealaigh an fharraige mhór.
256. An Gaisceanán MCD, DSD c.1600 Gasconn Bauen Boazio
1620 R. Gascon Hardiman Atlas lms. 1209/2A, TCD
Rock Gasken Hardiman Atlas, lms. 1209/19B, TCD. 1750 1750 Gaskinane Rock Smith II, 299
1792 Gaskinan (Beaufort Map) Hardiman Atlas, lms. 1209/9A,TCD
1811 Gaskinane Rock County Map (Cork)
1840 Gioscanán NB
1841 Gascanane Local NB
Gíoscanáin, noisy, yeasty. NB
1841 Gascanane Local JOD NB
1842 Gascanane Rock OS 1, 2
1876 Gasconane Rock Sk. (1876), 61
1938 Gaiscithnán RBÉ 558: 581
1938 Gaiscinán RBÉ 742: 327
1940 Gaisceanán LSC 1, 2; SC (1970), 6, CFC (1990), 57
1944 Gasconán PA (1944)
1975 Gaiscanaun MFC (1975), 138
Situated in the Atlantic Ocean. NB
A rock always visible [except the very time of high water.] NB
257. Súnta an Ghaisceanáin DSD Sruth an Ghaiscineáin
c.1620 Gaskon Haven Hardiman Atlas, i.e. lms. 1209/19B TCD
Gascon Haven Hardiman Atlas, Lms 1209/20F TCD
1750 Gaskinane - Sound Smith II (1815), 299
1842 Gascanane Sound OS 1, 2
1876 Gasconane Sound Sk. (1876), 61
1918 Gaiseach, abounding in currents and Gasach, branching or impetuous JPC (1918), 61
1938 Sruth an Ghaiscineáin RBÉ 609: 308
1938 Gasconan (An Sunda idir Inis Arcáin agus Cléire) RBÉ S 295:5
1973 Gascanane Sound, Petulant Sound, Saucey Sound, Abounding in Currents NHC (1973), 34
1990 Sruth Ghaisceanáin CFC (1990), 55
Applies to a broad channel dividing Clear Island and Sherkin, from a line between Sherkin Point and Reenabulliga, it extends in a Westerly direction for 1.5 miles to Clear Island Coosavaud an the North and Foilycatull on South, it is about one mile wide and is navigable by vessels of the larger size NBR (C. 1898)
258. An Charraig Mhór DSD 1750 Great Rock Smith II, 299
1792 Great Rock Hardiman Atlas lms.1209/9A, TCD.
1840 Carraig Mhór, big rock NB
1841 Carrigmore Local JOD NB
1842 Carrigmore OS 1, 2
1940 An Charraig Mhór LSC 1
1985 An Charraig Mhór ADSD (1985), 44; RBÉ S 295:133-134, SC (1970), 83
Situated in the Atlantic Ocean. NB
A very large rock always seen over water NB
259. Simné na Carraige Móire DSD 1985 Simné na Carraige Móire ADSD (1985), 44
Stacán a séideadh i 1923 ba ea "an simné".
260. Carraig an Phoirtingéalaigh DSD 1985 Carraig an Phoirtingéalaigh ADSD (1985), 57, MFC (1975), 140, SC (1970), 83
Sí an chuid is sia ó dheas den Charraig Mhór í DSD
261. Poll na Carraige Móire DSD 1938 Poll na Carraige Móire RBÉ 742; 327
262. Oileán na mBroc DSD 1847 Badger I. M.ch.
1975 Oileán Broc MFC (1975), 140
263. Boilg Oileán na mBroc DSD
264. Carraig na bPortán DSD 1970 Carraig na bPortán SC (1970), 83
1975 Carraig na bPortán, Rock of the Crabs MFC (1975),136
Sí an charraig is giorra do Inis Arcáin í DSD
265. Carraig an Droighin MD. DSD
266. Poll na nEascún MD. DSD Poll na nEascún DSD
267. Carraig na nDeargán MD. DSD
268. Baighdeaid DSD 1985 Baighdeaid ADSD (1985), 56, DSD, IT. 18/8/1982.
269. Draenáil Dhiarmada Mhóir DSD 1980 Draenáil Dhiarmada Mhóir DSD, IT. 16/4/1980
270. Rinn Ard a gCrónáin JCMS. Cf.´..barra phointe Oileánach Broc' SC (1970), 27
'Tip of Oileán na mBroc' JCMS
271. Poll an Bhealaigh MD. DSD Ceantar doimhin sa Bhealach a mbíonn tóir air le haghaidh iascaireachta.
Comalán aerial view Aerial
Cloch na nGeallúna (C. 238), a stone alighnment believed to have been associated with promises. Dating to c.1200BC
Tigh Sheáin D. (Ó Drisceoil)  Bóthairín Chuas an Dubhghlais
The Burma Road Comalán (Thuaidh)